Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Reakciu trhov po amerických voľbách najlepšie vysvetľujú očakávania vyššieho rastu ekonomiky

Pokračujeme v seriáli, čo sa stalo po amerických voľbách na trhoch. V tomto poste sa pozriem na rôzne teórie o tom, prečo reagovali trhy tak ako reagovali a porovnám to s teoretickým scenárom, ako by za daných okolností mali jednotlivé segmenty trhov reagovať. Pozrel som sa na reakciu na akciách, dlhopisoch, dolári, drahých kovoch, kovoch a emerging markets (EM) aktívach.

2016-11-23_markets-trump

Začnime teóriou o tom, že za pohybmi stojí očakávanie nižších daní v USA (plus daňových prázdnin na zahraničné zisky, o ktorých som písal včera). Z tohto scenára by najviac vyťažili akcie, keďže sa to priamo dotýka korporátnych ziskov. Výnosy z dlhopisov by mali ísť pri očakávaní vyššieho rastu a vyšších deficitov nahor. Doláru by mal pomôcť pozitívny dopad na ekonomiku, vyššie úročenie a aj presun zahraničných ziskov do USA. Kovom a EM by mal pomôcť vyšší dopyt z USA. Na drahých kovoch je ťažké odhadnúť dopad, keďže by sa bili vyššie deficity (pozitívne) a vyšší rast (negatívne). Pri porovnaní skutočného vývoja s týmto teoretickým sedí vývoj na 4 zo 6 segmentoch trhov.

Prejdime na inflačné očakávania, ktoré sa často skloňujú. Pre akcie je inflácia pozitívna (vyššie nominálne zisky), vyššia očakávaná inflácia tlačí nahor aj výnosy z dlhopisov, konkrétne ich inflačnú prirážku, pre dolár by to malo byť negatívne, keďže inflácia znamená znehodnotenie meny, pre drahé kovy presne naopak, vyššia inflácia pomáha aj kovom, keďže rastie dopyt po fyzických aktívach a skrz slabší dolár aj EM. Sedí to pre vývoj na 3 zo 6 segmentov. Najviac proti tejto teórii hovorí posilnenie dolára a pokles drahých kovov, ktoré by mali na infláciu reagovať opačne.

Po tretie tu máme očakávania vyššieho rastu americkej ekonomiky, v dôsledku sumáru všetkých očakávaných Trumpových opatrení (nižšie dane, vyššie výdavky na infraštruktúru, vyššie deficity laxnejšie enviromentálne štandardy). Táto teória sedí najviac, rast by mal podporiť akcie, výnosy (vyšší rast = rýchlejšie dvíhanie sadzieb), dolár, kovy aj EM. Utrpeli by len drahé kovy. Sedí teda vývoj na 5 zo 6 segmentov. Jediné, kde to nesedí, sú EM.

Slabý vývoj EM aktív sa vysvetľuje práve obavami z protekcionizmu. Ten by však poslal nadol akcie a výnosy (nižší rast, globálna neistota) a pomohol by drahým kovom. Pri dolári a kovoch jednoznačné dopady odhadnúť neviem. Okrem EM teda táto teória nesedí na žiaden segment.

Keď sa pozrieme čisto na infraštruktúrne výdavky, tie by mali pomôcť ako stimul každému aktívu, aj výnosom z dlhopisov a drahým kovom (skrz očakávania vyšších deficitov a/alebo inflácie). Pri dolári by sa bili globálna pozitívna nálada a deficity (negatívne pre dolár) s lepšou ekonomikou USA (pozitívne). V tomto prípade sedia tri zo šiestich segmentov.

A neposlednom rade som tu zaradil aj obavy o ďalší vývoj, ktorý ako vysvetlenia razia niektorí zarytí odporcovia Trumpa. Tu tiež nesedí skoro nič. Rast nervozity by poslal nadol akcie, výnosy, kovy a EM a naopak by pomohol bezpečným aktívam – doláru a drahým kovom. V porovnaní s povolebným vývojom sedí reakcia len na dolári a EM.

Keď to zhrniem, tak ako najlepšie vysvetlenie mi prídu očakávania vyššieho ekonomického rastu pri Trumpovom prezidentovaní, ktoré vysvetľujú rast hodnoty väčšiny aktív, výnosov z dlhopisov ako aj pokles ceny drahých kovov. Aktíva emerging markets mohli dostať pod tlak obavy zo selektívneho protekcionizmu (prerokovanie NAFTA, zrušenie TPP), ktoré však nie sú globálneho charakteru v kombinácii so silnejším dolárom a vyššími sadzbami v USA. Pokiaľ by sa teda dostavil očakávaný vyšší rast v USA, tak sa pre nich môže otvoriť priestor pre korekciu.

Hlavný takeaway však nie je o EM, ale to, že čo keď sú očakávania zrýchlenia rastu prehnané. Napríklad JPMorgan očakáva, že Trumpove politiky zrýchlia rast HDP o cca 0,15% v roku 2017 a o cca 0,3% v roku 2018. Trhy to súdiac podľa reakcie vidia optimistickejšie a keď sa tieto očakávania nenaplnia, tak sa môžu vybrať opačným smerom. Čiže v budúcom roku bude dôležité sledovať to, či sa dostavuje očakávaný zrýchlený rast, alebo nie.

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: