Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Nízke sadzby môžu pripraviť európske poistovňe o 100 mld. eur

Európski regulátori robili v tomto roku záťažové testovanie nielen pre banky, ale aj pre poisťovne. Na rozdiel od bánk pre poisťovne riziko nespočíva primárne v nesplatených aktívach, ale v nesúlade medzi aktívami a záväzkami (aktívami sa kryjú poistné udalosti), ktorý je citlivý na vývoj úročenia. 236 poisťovní s celkovým trhovým podielom bolo testovaných v dvoch záťažových scenároch:

1) Úrokové sadzby ostanú dlhodobo na nízkych úrovniach

2) Trhový šok, pri ktorom nielenže ostanú úrokové sadzby nízko, ale okrem toho rizikové prirážky vyskočia nahor

Hlavným sledovaným ukazovateľom bol pomer aktív k záväzkom. Ten je v súčasnosti pre celú EÚ zhruba na úrovni 1,1, teda aktíva sú vyššie ako záväzky o zhruba 10%. České a Slovenské poisťovanie patria v tomto smere k najkonzervatávnejším, u nich tento pomer presahuje úroveň 1,3:

2016-12-22_aol-base

Dlhodobé obdobie nízkych úrokových sadzieb by poisťovniam zvýšilo aktíva aj záväzky. Aktíva poisťovní sú predovšetkým dlhopisy s ratingom v investičnom pásme, ktoré majú z titulu väčšej bezpečnosti nízke rizikové prirážky, a keďže výnos (bezriziková sadzba + riziková prirážka) sa vyvíja opačne ako cena, tak by dlhé obdobie nízkych úrokových sadzieb držalo ceny ich aktív vyššie. Hlavným záväzkom poisťovní sú poistné plnenia, na ktoré by im mali aktíva zarábať. Pri nízkych výnosoch portfóliá dlhopisov zarábajú menej a týmpádom má poisťovňa menej prostriedkov na krytie poistných udalostí, čo zvyšuje jej záväzky. Pri tomto záťažovom scenári by mali aktíva poisťovní vzrásť o ca. 280 mld. eur, záväzky by sa im však mali zvýšiť až o ca. 380 mld. eur, čo by im znížilo prevahu aktív nad záväzkami o zhruba 100 mld.

Pri druhom scenári – raste rizikových prirážok by naopak hodnota aktív aj záväzkov klesla. Vyššie prirážky znamenajú a) nižšie ceny dlhopisov; b) vyššie úročenie dlhopisov. Nižšie ceny znižujú aktíva, vyššie úročenie zase prináša väčší úrokový výnos, čo znamená viac prostriedkov na krytie poistných udalostí, ktoré zase znižujú záväzky. Pri takomto scenári by hodnota aktív poklesla o zhruba 610 mld. a hodnota pasív o zhruba 450 mld., poisťovne by v takomto prípade mali dieru vo výške 160 mld. eur.

Oba scenáre by mal európsky poistný sektor zvládnuť. Pomer aktív k záväzkom by mal ostať nad 100% v každej jednej krajine. Niektoré poisťovne by sa síce dostali pod túto hranicu (predovšetkým v druhom scenári – v grafe „double hit“), poistný sektor ako celok by sa však pod ňu v žiadnej krajine dostať nemal.

2016-12-22_aol-base-stress

Nie som v sektore poisťovníctva úplne doma, a preto nie som schopný povedať, že či bol tento záťažový test dostatočne silný. Pri bankách však európski regulátori tieto testy dostatočne silné nerobili (potvrdzuje to aj to, že po niekoľko mesiacov po testoch sa dostali do problémoch banky, ktoré nimi v pohode prešli, napr. Dexia, alebo banky z Írska a Španielska). Aj preto je reálne, že „krajné“ riziká v poistnom sektore môžu byť o niečo väčšie ako tie, ktoré regulátori prezentovali.

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: