Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Japonské HDP rástlo rýchlejšie než sa čakalo, ceny však nie. Predajný tlak na jen pokračuje.

Dnes v nočných hodinách zverejnilo Japonsko kvartálny rast HDP. Ten dosiahol 0,5%, čo bolo podstatne viac ako prognózovaných 0,2%. Je však potrebné povedať, že za tým stál zahraničný obchod, nebyť rastu exportov (a aj to len po sezónnom očistení) a poklesu importov (ktoré do kalkulácie HDP vstupujú so záporným znamienkom), tak by HDP rástol o 0,1%. A to vďaka súkromným investíciám (ktoré išli prevažne do nehnuteľností) a verejným výdavkom. Nižšie je tabuľka ukazujúca ako sa oproti minulému kvartálu zmenili jednotlivé komponenty HDP a akou mierou prispeli k rastu HDP v tomto kvartáli (v percentuálnych bodoch):

2016-11-14_jp-gdp

Ešte dodám, že príspevok k rastu HDP nie úplne sedí kvôli zaokrúhleniu. Čo nám to hovorí o Japonskej ekonomike? Že má aj naďalej problém generovať domáci dopyt. A to sa z môjho pohľadu kvôli demografii tak skoro nezmení. Na druhej strane je úctyhodné, že exporty dokázali rásť aj pri silnom jene (upozorňujem však, že tam môže byť aj vplyv sezónneho očistenia, lebo bez neho klesli reálne o 0,4%), čisto z exportu sa však dlhodobo rásť nedá.

Aj napriek tomu všetkému to bolo v porovnaní s trhovým konsenzom dobré číslo. Prečo sa teda jen vybral po jeho zverejnení nadol? Odpoveď je z môjho pohľadu potrebné hľadať v deflátore HDP, čo je celková inflácia v ekonomike. Ten medziročne klesol o 0,1%, pričom sa čakal rast o 0,3%. Odchýlka od konsenzu na úrovni -0,4% bola najnegatívnejšia od roku 2010:

2016-11-14_jp-gdp-deflator

A to rozhodne neteší Bank of Japan, ktorá sa naďalej vzďaľuje od svojho dvojpercentného inflačného cieľa. Ďalšie prekvapivo slabé číslo z inflácie pre ňu znamená dodatočný tlak na ďalšie uvoľnenie politiky.

Dnešný vývoj USDJPY

2016-11-14_usdjpy

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: