Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Firmy v eurozóne zvýšili svoj dlh vo forme dlhopisov za Q2 o 46 mld. EUR. Predovšetkým kvôli ECB

Minulý piatok zverejnil eurostat finančné účty krajín EÚ za druhý kvartál. Jedná sa o bilanciu finančných aktív a pasív jednotlivých ekonomických subjektov. Tento kvartál bol z môjho pohľadu obzvlášť zaujímavý, a to kvôli tomu, že ECB v júni (8.6.) odštartovala v rámci QE nákupy korporátnych dlhopisov. Vychádza to zhruba na 10 mld. eur mesačne. Ohlásila to pritom už v marci, na čo mali podľa viacerých správ spoločnosti, ktorých dlh má rating v investičnom pásme, reagovať zvýšenou emisiou dlhopisov, a to ešte pred začiatkom nákupov. Ukazuje to napríklad aj tento graf od MSCI:

2016-11-02_ecb-debt-issuance

Zaujímalo ma predovšetkým to, ako sa to prejavilo na dlhu nefinančných spoločností eurozóny. Konkrétne na dlhu vo forme dlhových cenných papierov (teda nie úverov). Ten v druhom kvartáli poskočil o 46 mld. eur, za prvý polrok (ako je vidno z grafu vyššie, tak efekt bol zaznamenaný už v marci), to bolo 69 mld. eur, čo je druhá najvyššia úroveň za prvý polrok v histórii eurozóny (väčší nárast bol zaznamenaný len v roku 2011). Pomer záväzkov nefinančných korporácií vo forme dlhových cenných papierov k HDP vzrástol z 12,1% na 12,5%, čím dorovnal historické maximum a celkový dlh (vrátane bankových úverov) v pomere k HDP vzrástol na 105,1%. Rast však bol len mierny, v Q1 to bolo 105%, keďže úvery podnikov k HDP klesali.

Aj vďaka poklesu úverov k HDP sa zatiaľ nič extrémne nedeje. Avšak trend ukazuje skôr smerom k nárastu dlhu podnikovej sféry k HDP, ktorý je už tak či tak najvyšší spomedzi 4 popredných západných ekonomík (zdroj BIS, posledné dáta sú za Q1 2016):

2016-11-02_nfc-debt

Uvidíme, čo prinesú ďalšie kvartály. Pokiaľ by to dopadlo tak, že by sa zmenila štruktúra záväzkov podnikov smerom od bankových úverov k dlhopisov, tak sa nič extra nedeje. Pokiaľ by však aj naďalej dlh podnikovej sféry k HDP rástol, tak je zrejmé, že ECB tlačí na pílu až príliš a jej politika nafukuje nerovnováhy v podnikovej sfére.

P.S: Ešte vo finančných účtoch sledujem vývoj dlhu domácností k HDP, ktorý môže byť náznakom nerovnováh na trhu s bývaním. Tu pokračuje pozitívny vývoj, dlh domácností k HDP pre eurozónu klesol v Q2 o 0,1 percentuálneho bodu na 58,8%, čo je najnižšia úroveň od roku 2007. Aj tu však vidno, že pre niektoré krajiny eurozóny je politika ECB príliš uvoľnená. Lídrom v medziročnom aj v medzikvartálnom raste pre eurozónu (a aj EÚ) je Slovensko.

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: