Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Ďalšia teória o slabej libre – BrExit odkloní toky kapitálu mimo Londýna

V súvislosti s poklesom libry sa objavila jedna zaujímavá teória. A to, že môže súvisieť s rizikom nižších tokov financií do Londýna/cez Londýn. Do Londýna, ako do finančného centra, priteká veľký objem peňazí, ktorý následne smeruje do rôznych finančných aktív. V súčasnosti je dosť reálne, že britské banky nebudú mať prístup na spoločný finančný trh EÚ, čo by časť týchto tokov presunulo mimo Londýna. Odklon týchto tokov by týmpádom mal znížiť aj dopyt po libre.

To, že do Británie prúdi veľké množstvo zahraničného kapitálu ukazuje aj platobná bilancia. Jej bežný účet je v pomere k HDP vysoko záporný (ku Q2 5,7%), čo znamená, že na financovanie tohto deficitu musí do krajiny prúdiť zo zahraničia kapitál:

2016-10-13_uk-current

A on nielen prúdi, ale aj odteká, čo potvrdzuje status Británie ako finančného centra. Za normálnych okolností totiž deficit na bežnom účte platobnej bilancie spôsobuje predovšetkým deficit obchodnej bilancie. Nie však v Británii, tá mala v roku 2015 obchodný deficit na úrovni -2%. Za zvyškom stáli väčšinou odtoky peňazí do zahraničia vo forme príjmov z vlastníctva finančných aktív (dividendy, úroky, zisk z predaja…) a v malej miere aj remitencie (t.j. zárobky zahraničných pracovníkov, ktoré boli poslané/prenesené do domovských krajín).

Pre ukážu som porovnal saldo bežného účtu a saldo obchodnej bilancie pre krajiny G7 (pri menších ekonomikách môžu byť toky kapitálu skreslené jednorazovou vysokou investíciou, štatistiky pre veľké krajiny takýmto neduhom netrpia). V grafe nižšie vidíme, že pri takmer všetkých krajinách sú obchodná bilancia a bežný účet platobnej bilancie takmer zhodné, teda saldo platobnej bilancia je u nich predovšetkým o pohybe tovarov a služieb:

2016-10-13_ca_v_trade

Británia má spomedzi krajín G7 jednoznačne najzápornejší rozdiel medzi týmto dvoma ukazovateľmi, čo naznačuje nerovnováhy v tokoch kapitálu, ktoré by mohli po BrExite čiastočne vyschnúť a znížiť tým dopyt po libre.

To celé dáva logiku. Avšak nie som si istý, či investori rozmýšľajú až tak ďaleko a tak detailne. Skôr sa prikláňam k tomu, že to čo vidíme na libre v posledných dňoch je vec psychológie ako nejakých zrelých úvah ohľadom budúcich tokov peňazí medzi Britániu a zahraničím. Pokiaľ by som sa mýlil, a libra by ostala nízko, tak kandidátom číslo jeden pre vysvetlenie tohto javu bude práve odklon tokov kapitálu mimo Londýna.

P.S.: Ešte k tomu grafu s krajinami G7. Japonsko má naopak silne pozitívne saldo tokov peňazí vo forme akcií a dividend. To je zase dôsledkom vysokej miery úspor v krajine, ktoré Japonci exportujú. Čiže môžeme povedať, že kým finančné toky libru nadhodnocujú, tak naopak jen podhodnocujú. A ten niekedy v budúcich rokoch môže pocítiť nákupný tlak, keď budú starnúci Japonci likvidovať svoje zahraničné úspory na vyplácanie dôchodkov (za predané zahraničné akcie/dlhopisy budú nakupovať jeny).

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: