ZPRÁVY Z TRHŮ

Ako korelácia akcií a dlhopisov ovplyvňuje index S&P 500

Nielen fundamenty a technika, ale aj finančná páka môže zahýbať obchodovaním na akciových (a dlhopisových) trhoch. A to skrz tzv. risk-parity fondy. Tie na rozdiel od tradičných fondov necieľujú určité pomery aktív v portfóliu (napr. 60% akcie a 40%) ale volatilitu celého portfólia. Tá je pri risk-parity fondoch výrazne nižšia (oproti tradičným majú viac dlhopisov a menej akcií), čo im vytvára priestor pre použitie finančnej páky, aby dosiahli pri podobnej volatilite (riziku) ako tradičné fondy vyššie výnosy (zaujímavé je, že tieto fondy operujú s volatiltou ako rizikom, čo podľa mňa nie je úplne to isté).

Riziko vyplývajúce z finančnej páky riešia tieto fondy tak, že majú maximálne úrovne páky pre portfólio, nad ktoré keď sa dostanú, tak predávajú niektoré napákované aktíva z portfólia, aby znížili celkovú páku portfólia. K takému rebalancovaniu dochádza často (pri mnohých fondoch aj denne), čiže takéto rebalancovanie môže pokojne prehovoriť do cien akcií a dlhopisov.

A to najmä v takom prípade, kedy sa naruší tradičná negatívna korelácia medzi cenami akcií a cenami dlhopisov. Normálny vývoj je taký, že pri pozitívnej nálade na trhoch rastie dopyt po akciách a klesá dopyt po dlhopisoch. Keď sa to nedeje, máme dve možnosti, buď akcie aj dlhopisy rastú, čo je pre risk-parity fondy pozitívne, pretože sú pri oboch aktívach v longu, alebo akcie aj dlhopisy klesajú, čo je zase pre tieto fondy negatívne. Pekne to ukazuje graf vývoja Salient risk-parity indexu (ktorý cieľuje desaťpercentnú volatilitu) a trojmesačnej korelácie medzi akciami a dlhopismi:

2016-10-19_us-bonds-stocks

A práve v situácii, kedy klesajú akcie aj dlhopisy, klesá hodnota portfólia a rastie finančná páka. Keď sa v dôsledku poklesov dostane fond nad maximálnu páku, je nútený predávať akcie a dlhopisy. Pokiaľ sa to deje pri nízkej likvidite na trhoch, tak v takom prípade to má potenciál poslať ich ceny ďalej nadol a v extrémnom prípade aj vytvoriť určitú špirálu, keďže vyššie poklesy fondy opäť pritlačia k predajom aktív.

Od krízy až povedzme do konca roka 2014 sa týmto fondom darilo mimoriadne dobre. A to kvôli politike centrálnych bánk, ktorá kvantitatívnym uvoľňovaním tlačila nahor ceny akcií a zároveň pomáhala dlhopisom. Po novom tomu už tak byť nemusí, najmä keď FED hodlá pokračovať v zvyšovaní sadzieb. V takejto situácii môžeme častejšie zažiť spoločný pokles akcií a dlhopisov. A ten, ako som písal vyššie, môže byť zosilnený zo strany risk-parity fondov v snahe znížiť si finančnú páku. Ostatne je podozrenie, že práve tieto fondy zosilnili výpredaje na akciách v lete 2015 a na prelome rokov 2015 a 2016.

A pokojne môžu aj v budúcnosti. Keď k takýmto „zosilneným“ výpredajom príde, tak to vytvorí príležitosť pre nákup (pokiaľ samozrejme nebudú fundamenty negatívne), pretože sa cena akcií posunie nižšie, ako by klesla za normálnych okolností.

Sdílet
Ohodnotit